کافه چی ///

[ پنجشنبه هشتم خرداد 1393 ] [ 17:0 ] [ parastoo ]

[ ]

خداحافظی

[ پنجشنبه هشتم خرداد 1393 ] [ 16:57 ] [ parastoo ]

[ ]

تنهایی . . .

 

البته گور باباش . . . مگه نه ؟

 

[ پنجشنبه هشتم خرداد 1393 ] [ 16:56 ] [ parastoo ]

[ ]

من و تنهایی

[ پنجشنبه هشتم خرداد 1393 ] [ 16:51 ] [ parastoo ]

[ ]

آینده ای نزدیک

به نظرتون ممکنه همچین چیزی واقعیت پیدا کنه ؟

[ پنجشنبه هشتم خرداد 1393 ] [ 16:50 ] [ parastoo ]

[ ]

به یاد عشقم که هیچ وقت نبوسیدمش

[ پنجشنبه هشتم خرداد 1393 ] [ 16:45 ] [ parastoo ]

[ ]

حقیقتا همینه استاد 100%

[ یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 ] [ 18:4 ] [ parastoo ]

[ ]

واقعااا بسلامتی ش ***

[ یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 ] [ 18:3 ] [ parastoo ]

[ ]


[ یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 ] [ 18:1 ] [ parastoo ]

[ ]

عشق یعنی . . .

[ یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 ] [ 18:0 ] [ parastoo ]

[ ]